Open menu

Op 15 januari heeft de Dierenbescherming een nieuw keurmerk onthuld: het keurmerk Beter Leven. Aan de hand van een systeem van sterren moeten consumenten zien of bij de productie van waren rekening is gehouden met dierenwelzijn. Een goed initiatief, maar... wordt de consument niet keurmerk-dol?

De afgelopen jaren zijn er rap meer keurmerken gekomen. Naast het eco-keurmerk, het bio-dynamische Demeter-keurmerk en het vegetarische V-tje zijn er inmiddels het Gezonde Keuze Klavertje, de biologische huismerken van diverse supermarkt-ketens en nu dus ook het keurmerk Beter Leven.

Het kenmerk zal vooral gebruikt gaan worden voor waren die niet biologisch geproduceerd worden, maar minder dieronvriendelijk zijn dan reguliere producten. De Dierenbescherming is van plan vier sterren, de hoogste categorie, toe te kennen aan vleesvervangers. Of de makers van vleesvervangers het logo ook op hun producten gaan zetten, is nog niet bekend.

 

Tertia, culiredactie en drijvende kracht achter Vegatopia tot 2016, houdt van restaurants, bij voorkeur in het buitenland.

the Kitchenary

horecarama