Open menu

Door deel te nemen aan de Vegatopia-webforums verklaar je je akkoord met de 'regels voor gebruik' zoals die in dit document zijn neergelegd.

2. Plaatsen van berichten op het forum

1. Door een account aan te maken en/of berichten te plaatsen, ga je ermee akkoord dat anderen je bericht kunnen lezen: berichten in de openbare forums zijn publiek toegankelijk, berichten in de besloten forums (als dusdanig aangegeven) alleen voor leden. Je kunt door jou geplaatste berichten achteraf eenvoudig verwijderen, tenzij je je account hebt opgeheven. Mocht je om een of andere reden een of meerdere berichten verwijderd willen zien en mocht je dat zelf niet kunnen, neem dan contact met ons op (zie hieronder).

2. Door de relatieve anonimiteit die je op forums hebt, zeg je makkelijker dingen die je in het dagelijkse leven nooit over je lippen zou krijgen. Dat heeft een heleboel voordelen. Maar er zijn ook nadelen: het kan verbaal snel hard tegen hard gaan, wat de sfeer danig verpest. Daarom gelden hier een aantal afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Het is niet toegestaan om de forums te gebruiken voor:

 • scheldpartijen, bedreigingen en persoonlijke aanvallen
 • discriminerende en/of racistische uitlatingen
 • berichten om andere gebruikers te provoceren
 • het betwisten van de beslissingen van moderators

3. Vegatopia is een website over lekker vegetarisch eten. Hoewel er natuurlijk raakvlakken zijn met dierenrechtenkwesties en veganisme en we daar ook best over van gedachten willen wisselen of discussiëren, is dat beslist niet onze 'core business'. We stellen daarom een aantal beperkingen aan wat we tolereren. Wat niet toegestaan is:

 • het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten (waartoe ook gerekend worden min of meer geaccepteerde actievormen als bezettingen of blokkades)
 • het openen van topics om acties en/of demonstraties aan te kondigen
 • het vergelijken van de de bio-industrie, proefdiercentra etc. met concentratiekampen en andere ellende uit de Tweede Wereldoorlog. De ervaring leert dat elke discussie daardoor eindigt in gehakketak over wat wel en niet kwetsend en ongepast is.
 • ditzelfde geldt voor het vergelijken van vleeseten met  strafbaar of duidelijk maatschappelijk niet-geaccepteerd gedrag, zoals bijvoorbeeld pedofilie, potenrammen en seriemoorden
 • topic-hijacking, oftewel het 'kapen van een onderwerp' (zie: 2.10)

4. Het forum is geen gratis prikbord voor de promotie van bedrijven, verenigingen, evenementen, websites etc. Het al dan niet commercieel zijn van de te plaatsen oproep is daarbij niet van belang. Er zijn verschillende betaalde mogelijkheden om Vegatopia in te zetten voor promotionele doeleinden. Een overzicht is te vinden op deze pagina.

5. De forums zijn opgezet voor interactie die direct zichtbaar is op het forum zelf. Dus voor discussies, het uitwisselen van ervaringen, kletsen etc. Oproepen horen hier in principe niet thuis. Voorbeelden van oproepen die onmiddellijk verwijderd zullen worden:

 • promoten van je eigen website
 • aanbieden van of vragen om woonruimte
 • aanbieden van je te krappe vegetarische schoenen
 • vragen om medewerking aan artikelen/reportages/producties in de media
 • oproepen om deel te nemen aan enquêtes, onderzoeken etc.
 • vragen om hulp bij scripties, presentaties, afstudeerwerkstukken etc.

Oproepen tot het tekenen van petities zijn onder bepaalde omstandigheden wel toegestaan en dienen te worden geplaatst in een speciaal hiervoor opgestart topic. Oproepen voor kookgroepen en -clubjes zijn, mits ze het belang van Vegatopia niet schaden, doorgaans ook toegestaan.

Of een oproep wordt verwijderd of niet, wordt bepaald door de Vegatopia-moderatoren. Over dergelijke besluiten zal niet worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.

6. Het is niet toegestaan om op het forum materiaal te plaatsen waarop copyrights rust. Dit om te voorkomen dat Vegatopia verzeild raakt in juridische procedures. Wat dus bijvoorbeeld niet mag:

 • complete artikelen overnemen uit de pers of van websites zoals nu.nl, Teletekst etc. (Wat wel mag: een korte quote gebruiken of het bericht in je eigen woorden opnieuw vertellen, beide het liefst met bronvermelding)

7. Vegatopia belooft zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met jouw privacy en daarom vragen we jou ook om andermans privacy te eerbiedigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan om:

 • privé-gegevens van derden als adres, telefoonnummer, etc. openbaar te maken
 • e-mails van bedrijven te publiceren zonder eerst de naam te verwijderen van degene die de correspondentie namens het bedrijf heeft afgehandeld

8. Vraag gerust om hulp op het forum als je met iets zit. Bedenk echter wel dat veel vragen in de loop der jaren al eens behandeld zijn en dat het antwoord op je vraag niet zelden makkelijk te vinden is via de zoekfunctie op het forum. Vegatopia behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen je bericht samen te voegen met een eerder gepost bericht met dezelfde of ongeveer dezelfde strekking.

9. Wil je reageren op een bericht dat al geplaatst is op het forum? Het is handig om daarvoor de Quote-button te gebruiken. Quote echter alleen het hoogstnodige uit het bericht waarop je reageert.

10. Blijf zoveel mogelijk bij het oorspronkelijke onderwerp als je reageert op een bericht (in 'forum-taal': ga niet off topic) en begin eventueel een nieuw onderwerp als er een interessante sub-discussie ontstaat. In het Vegatopia-café wordt afdwalen wat meer getolereerd.

11. Topic hijacking (het 'kapen' van een onderwerp) is in géén van de forums toegestaan. Met 'kapen' wordt bedoeld het opzettelijk off topic gaan om de focus van het onderwerp te verleggen. Voorbeeld: in een topic over een vegetarisch gerecht beginnen over de misstanden in de zuivelindustrie om zo een discussie over veganisme of dierenrechten te kunnen voeren.

12. Laat privé-conversaties achterwege op het forum en voer die via privé-berichten, e-mail, sms, msn etc. Privéconversaties via het forum blijven privé en worden slechts bekeken als er voldoende bewijs of aanwijzingen zijn dat deze conversatie een inbreuk kan vormen op de in dit artikel beschreven forumregels.

13. Plaats berichten niet meer dan één keer, in niet meer dan één forum en alleen in het forum dat er het meest geschikt voor is.


1. Over het aanmelden
1.1 Geef een geldig e-mailadres op
1.2 Niet elke gebruikersnaam is toegestaan
1.3 Het kiezen van je avatar
1.4 Signature
1.5 Hoe lang blijft je account geldig?

3. Overig gebruik
3.1 Gebruik van informatie op de forums op eigen risico
3.2 Geautomatiseerd binnenhalen van het forum is niet toegestaan
3.3 Verbod op het oogsten van e-mailadressen
3.4 Geen toegang voor anonieme proxies

Moderatie en misbruik

Het forum wordt gemodereerd, wat betekent dat alle geposte berichten bekeken worden. Indien dit naar het oordeel van een moderator nodig is, mag hij/zij je bericht bewerken, verwijderen of verplaatsen.

Bij geconstateerde overtredingen van de forumregels zal je bericht worden verwijderd. Bij herhaalde overtredingen van de forumregels of misbruik van het forum kan je de toegang tijdelijk of permanent worden ontzegd. In ernstige gevallen wordt je internet-provider (of andere instantie die je toegang verschaft tot internet) dan wel justitie ingeschakeld.

Vragen, opmerkingen of problemen?

Neem contact op met de redactie (zie colofon).

Redacteuren gezocht

Heb je zin om ons team te versterken? Wij zijn op zoek naar nieuwe culinaire redacteuren, gastredacteuren en restaurantgidsredacteuren.. Ben je geïnteresseerd? Lees hier verder!

kookworkshop

Volg ons op

 

Twitter logo

the Kitchenary

horecarama